DIMARTS 21/02, 19H Residència d’artistes
ELS FESTINS DE LA BIBLIOTECA: ESCRIPTURA, PINTURA, PSICOANÀLISI, HISTÒRIA per Marie-France Borot TALLER DE LECTURA Si l’escriptor ha intentat “fer parlar el que ha sentit”, la lectura en un taller intenta fer parlar el que ha estat construït voluntària o involuntàriament. Llegir en un taller és desmuntar i desconstruir construccions textuals per a veure com ha estat fet. Al taller, caixa de ressonància, escoltem les polifonies singulars, l’eco de paraules entre ell...
DIMECRES 15/02, 19.30h   Mediateca
Ponents: Jérémie Fosse, Renaud Leberre, Jordi Gomez, Elisenda Malaret, Rafael Gimenez-Capdevila   L’ambició d’aquest debat és fer-se preguntes sobre l’impacte de les transformacions que han conegut els espai fronterers europeus, sobre les polítiques de cooperació o també sobre les qüestions relacionades amb la identitat i amb el sentiment de pertinença. En els espais transfronterers que comparteixen una història en comú; l’evoluci&oa...
DIJOUS 16/02, 19.30h   Mediateca
Ponents : Jérôme Ferret et  Ismael Peña López / Entrevistats per María Jesús Cañizares (Crónica Global)    Professor de sociologia a la Universitat de Toulouse Capitole, Jérôme Ferret també és investigador associat de les Hautes Etudes en Sciences Sociales (CADIS, EHESS-CNRS, Paris). Es dedica als següents temes socials i polítics: procés de subjectivació de la violència, dinàmica interna dels...