… Doneu un aire internacional al vostre currículum, descobriu una altre cultura i altres formes d’aprendre, desenvolupeu les voltres pràctiques... VINE A FRANÇA A ESTUDIAR!   Campus France en breu: Campus France és l’agència francesa per a la promoció de l’ensenyament superior, de les estades formatives i de la mobilitat internacional dels estudiants a l’estranger. Si tens un projecte d’estudis superiors a França i necessites informació, l’antena Campus France de l’Ins...