Informacions pràctiques

Programació, preus, condicions d'inscripció, reserva...

 GRUPS 

♦ Programació 2017-2018 : veure PDF (pestanya "Descàrregues")

♦ Preus i condicions : veure PDF (pestanya "Descàrregues")

Condicions per a les agències de viatges, posar-se en contacte amb nosaltres.

No inclou transports i àpat.

Una jornada temàtica es compon de dos mòduls a triar. Es pot triar només un únic mòdul.

L’IFE-Barcelona es reserva el dret de modificar les jornades.

Cal fer la reserva com a mínim un mes abans, per correu electrònic.


 CONTACTE 
Service des Classes du patrimoine

Institut Français d'Espagne - Antenne de Barcelone
Carrer Moià 8 – 08006 Barcelone

T +34 93 567 77 77 / postes 304 y 307
Courriel : cdp.barcelona@institutfrancais.es

Facebook : Institut Français Barcelone
Twitter : IF_Barcelona

 
Compartir: