Propers cursos

Cursos de gener/febrer 2017

Inscripcions obertes

  • Centre oficial del Ministeri per a Europa i d’Afers Exteriors
  • Professorat especialitzat en Francès Llengua Estrangera (FLE)
  • Metodologia activa i adaptada a cada alumne
  • Immersió en un entorn francòfon
  • Certificat oficial Institut français al final del curs
  • Grups reduïts: màxim 15 alumnes

 

 

Principiants

 

 

    
Inici del curs
Final del curs
Dies
Horari

SEMIINTENSIU

Nivell A1.1

5 hores / setmana

TOTAL: 45 HORES

22 gener 21 març Dilluns / Dimecres

16:30 19:00

23 gener 22 març Dimarts / Dijous 08:00 10:30
18:30 21:00

IF_LAB

Nivell A1.2

4 hores / setmana

TOTAL: 45 HORES

22 gener 25 abril Dilluns / Dimecres 09:30 11:30
23 gener 26 abril Dimarts / Dijous 19:00 21:00

SUPERINTENSIU

10 hores / setmana

TOTAL: 90 HORES

15 gener 22 març Dilluns  a  Dijous 09:00 11:30

EXTENSIU

Nivell A1.1

3 hores / setmana

TOTAL: 45 HORES

15 febrer 9 juny Dissabte 10:00 13:00
23 febrer 15 juny Divendres 15:00 18:00
21 febrer 13 juny Dimecres 18:00 21:00
22 febrer 14 juny Dijous 18:00 21:00
19 febrer 20 juny Dilluns / Dimecres 09:30 11:00

 

 

Nivell A2

 

 

SUPERINTENSIU

10 hores / setmana

TOTAL: 90 HORES

15 gener 22 març Dilluns  a  Dijous

09:00 11:30

 

 

Tots els nivells

 

 

    
Inici del curs
Final del curs
Dies
Horari

INTENSIU

Nivell A2

6 hores / setmana

TOTAL: 90 HORES

19 febrer 20 juny Dilluns / Dimecres

16:00 19:00

19:00 22:00
20 febrer 19 juny Dimarts / Dijous 09:00 12:00
18:00 21:00

INTENSIU

Nivell A2+

6 hores / setmana

TOTAL: 90 HORES

19 febrer 20 juny Dilluns / Dimecres 19:00 22:00
20 febrer 19 juny Dimarts / Dijous 18:00 21:00

INTENSIU

Nivell B1

6 hores / setmana

TOTAL: 90 HORES

19 febrer 20 juny Dilluns / Dimecres 19:00 22:00
20 febrer 19 juny Dimarts / Dijous 09:00 12:00

INTENSIU

Nivell B1+

6 hores / setmana

TOTAL: 90 HORES

20 febrer 19 juny Dimarts / Dijous 18:00 21:00

INTENSIU

Nivell B2

6 hores / setmana

TOTAL: 90 HORES

20 febrer 19 juny Dimarts / Dijous 09:00 12:00

 

 

Cursos especialitzats

 

 

    
Inici del curs
Final del curs
Dies
Horari

CONVERSA

Nivell C1 / C2

2 hores / setmana

TOTAL: 30 HORES

22 febrer 14 juny Dijous

19:00 21:00

COMUNICACIÓ ESCRITA

Nivell B1 / B2 / C1

3 hores / setmana

TOTAL: 45 HORES

22 febrer 14 juny Dijous 18:00 21:00

PREPARACIÓ DALF

Nivell C1

3 hores / setmana

TOTAL: 45 HORES

9 febrer 1 juny Divendres 15:00 18:00

 

 

Informacions útils

 

  Horaris   Contacte   Matrícules i preus  
Test de nivell
 
Compartir: